വെരിക്കോസ് വെയിന്‍ (Varicose Vein) അതിന്‍റെ പ്രശ്നങ്ങള്‍, അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, എന്ത് കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം, ചികിത്സാരീതികള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്, ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ ഏതൊക്കെയാണ്, അതിനൂതനമായ എന്തൊക്കെ ചികിത്സാമാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം പ്രയോജനമാവും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു. Varicose Veins in English ഞരമ്പുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ എന്താണ്? ആര്‍റ്ററി, വെയിന്‍സ്, വെയിന്‍സ് (Artery, Veins, Nerves) എന്നിവയെ എല്ലാം പെടുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തില്‍ നമ്മള്‍ ഞരമ്പുകള്‍ എന്നാണ് പറയുന്നത്. […]

READ MORE
അഞ്ച് നേരം ഇന്‍സുലിന്‍ എടുത്ത ഡയബറ്റിക്ക് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച ഷേര്‍ളിയുടെ കഥ

തീര്‍ച്ചയായും കാണണം, കേള്‍ക്കണം ഷേര്‍ളിയുടെ ജീവിതം. അഞ്ച് നേരം ഇന്‍സുലിന്‍ എടുത്ത ഡയബറ്റിക്ക് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച ഷേര്‍ളിയുടെ കഥ Subscribe to our YouTube Channel വീഡിയോ കാണുക കൂടുതൽ വായിക്കുക More Videos

READ MORE
Migraine Headache Treatment

Migraine is one of the leading causes of primary headache In the world. The morbidity caused by this is quite significant. It is also one of the leading causes of recurrent unrelenting headache causing much discomfort to the affected person. Migraine can be classified in various ways the most used classification is based on the […]

READ MORE

തൈറോയ്ഡിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനം കുറയുന്ന അവസ്ഥ കാരണങ്ങള്‍ ജന്മനായുള്ള തൈറോയ്ഡിന്‍റെ വളര്‍ച്ചക്കുറവ് തൈറോയ്ഡിന്‍റെ നീര്‍വീഴ്ച (തൈറോയ്ഡൈറ്റിസ്) തൈറോയ്ഡ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മാറ്റിയത് റേഡിയോ തൈറോയ്ഡ് ചികിത്സ ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡിസത്തിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ക്ഷീണം ഉറക്കം കൂടുതല്‍ അലസത ശരീരഭാരം കൂടുന്നു തണുപ്പ് താങ്ങാന്‍ പറ്റുന്നില്ല തൊലിക്ക് മയം കുറയുന്നു, പരുപരുപ്പ് കൂടുന്നു നെഞ്ചിടിപ്പ് കുറയുന്നു ഹൃദയത്തിന് ക്ഷീണം വരുന്നു ബുദ്ധിക്കുറവ്

READ MORE
Thyroid Screening Package

This package includes Thyroid Function Tests (TSH, T3, T4), Ultrasound of Neck, Antithyroid Peroxidase Antibody (Anti-TPO), Thyroid Specialist Consultation and Endoscopic Thyroid Surgeon Consultation. Thyroid Function Tests TSH, T3, T4 Ultrasound Neck Antithyroid Peroxidase Antibody – (Anti-TPO) The Package includes Thyroid Specialist Consultation and Endoscopic Thyroid Surgeon Consultations.

READ MORE

PACKAGE – Rs. 12000/- Consultations Consultation by Gynaecologist Consultation by Clinical Nutritionist Consultation by Physiotherapist Consultation by Family Medicine Followup Consultation by Gynaecologist Diagnostic Tests HbA1C CBC Serum Creatinine Blood Urea Lipid Profile HbsAg LFT Thyroid Function Test Urine Routine Abdominal and Pelvic Ultrasound Sonomammogram Pap Smear ECG 2-D Echo X-ray Call Now WhatsApp Send […]

READ MORE

Sample Meal Plan for Weight Reduction 1100 kcal 45 gm Protein Diet Time Menu Amount 6:00 AM Green Tea/ Black Tea (no sugar) 1 cup 8:00 AM Spinach chapathi +dhal curry 1 no.+1 cup Boiled vegetables 1 cup 10.30 AM Cucumber juice/ smoothie 1 cup 12.30 PM Rice ½ cup Sambar 1 cup Fish curry […]

READ MORE