അഞ്ച് നേരം ഇന്‍സുലിന്‍ എടുത്ത ഡയബറ്റിക്ക് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച ഷേര്‍ളിയുടെ കഥ

തീര്‍ച്ചയായും കാണണം, കേള്‍ക്കണം ഷേര്‍ളിയുടെ ജീവിതം. അഞ്ച് നേരം ഇന്‍സുലിന്‍ എടുത്ത ഡയബറ്റിക്ക് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച ഷേര്‍ളിയുടെ കഥ Subscribe to our YouTube Channel വീഡിയോ കാണുക കൂടുതൽ വായിക്കുക More Videos

READ MORE

Our Outpatient Services