കീഹോൾ തൈറോയ്ഡ് സർജറി

കീഹോൾ തൈറോയ്ഡ് സർജറി

കീഹോൾ തൈറോയ്ഡ് സർജറി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നു കാണുക. തൈറോയ്ഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥി ആണ് . അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നോർമലായി ഇരിക്കേണ്ടതു നമുക്കു വളരെ അത്യാവിശ്യമാണ് .

Subscribe to our YouTube Channel

കൂടുതൽ വായിക്കുക

Subscribe to our YouTube Channel

Related Articles

ഹൈപോതൈറോയ്ഡിസം – രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ

അമിതമായ ക്ഷീണംതണുപ്പ് സഹിക്കാൻ വിഷമംമലബന്ധംതൊലി ഉണങ്ങൽഭാരം കൂടുന്നുമുഖം...

Read More
Thyroid Screening Package
Thyroid Checkup – Price Rs. 2000/-

This package includes Thyroid Function Tests (TSH, T3, T4), Ultrasound of Neck, Antithyroid Peroxidase Antibody (Anti-TPO), Thyroid Specialist Consultation and Endoscopic Thyroid Surgeon Consultation Thyroid Function Tests TSH, T3,...

Read More
തൈറോയിഡും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രീയയും
തൈറോയിഡും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രീയയും

തൈറോയിഡും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രീയയെയും കുറിച്ച് Dr R Padmakumar സംസാരിക്കുന്നു Subscribe to our YouTube Channel...

Read More
Thyroid Surgery Review
Review from Patient after Endoscopic Thyroidectomy

I had a minimally invasive thyroid surgery (Endoscopic Total Thyroidectomy) with no pain and with minimum discomfort I was up and about hours after my operation My experience was outstanding The people at the clinic & hospital were...

Read More
Keyhole Clinic Edappally

Keyhole Clinic, the state-of-the-art healthcare facility, is situated in the Heart of Kochi at a very prime location (Edappally), We have well-experienced and reputed team of Medical Professionals at our center.

Our Vision Center of Excellence in all specialities aiming to provide Comprehensive & Comfortable Outpatient Healthcare Services

Mission High Quality Care with a Smile

Quality Policy To provide state-of-the-art facilities of International Standards to patients in a pleasant ambience