ഹൈപോതൈറോയ്ഡിസം – രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ

 • അമിതമായ ക്ഷീണം
 • തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ വിഷമം
 • മലബന്ധം
 • തൊലി ഉണങ്ങൽ
 • ഭാരം കൂടുന്നു
 • മുഖം നീരുവയ്ക്കുന്നു
 • ശബ്ദവിത്യാസം
 • പേശീ തളർച്ച
 • മുടി കൊഴിച്ചിൽ
 • ആർത്തവ വ്യതിയാനം
 • വന്ധ്യത
 • ബുദ്ധികുറവ്
 • ഹൃദയ തളർച്ച
 • കഴുത്തിൻറ്റെ മുൻഭാഗത്ത് വീർപ്പ് / മുഴകൾ

Related Articles

Thyroid Screening Package
Thyroid Checkup – Price Rs. 2000/-

This package includes Thyroid Function Tests (TSH, T3, T4), Ultrasound of Neck, Antithyroid Peroxidase Antibody (Anti-TPO), Thyroid Specialist Consultation and Endoscopic Thyroid Surgeon Consultation Thyroid Function Tests TSH, T3,...

Read More
തൈറോയിഡും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രീയയും
തൈറോയിഡും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രീയയും

തൈറോയിഡും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രീയയെയും കുറിച്ച് Dr R Padmakumar സംസാരിക്കുന്നു Subscribe to our YouTube Channel...

Read More
കീഹോൾ തൈറോയ്ഡ് സർജറി
കീഹോൾ തൈറോയ്ഡ് സർജറി

കീഹോൾ തൈറോയ്ഡ് സർജറി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നു കാണുക തൈറോയ്ഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥി...

Read More
Thyroid Surgery Review
Review from Patient after Endoscopic Thyroidectomy

I had a minimally invasive thyroid surgery (Endoscopic Total Thyroidectomy) with no pain and with minimum discomfort I was up and about hours after my operation My experience was outstanding The people at the clinic & hospital were...

Read More